Jaunumi

Uzsākta iniciatīva “Par tīrām upēm!” Latvijas upju ekosistēmas uzlabošanai

Tikai trešdaļa (33%) Latvijas upju ir augstā un labā ekoloģiskajā kvalitātē[1], tāpēc dabīgā minerālūdens zīmols Mangaļi ar Pasaules Dabas Fonda atbalstu uzsāk ilgtermiņa projektu “Par tīrām upēm!”, kurā rūpēsies par Latvijas upju tīrības un tecējuma uzlabošanu. Projekta sākumā tiks iegūta informācija par dabīgi vai mākslīgi izveidotiem aizsprostiem Latvijas upēs, un veikts vides pētījums ar Pasaules Dabas Fonda ekspertu iesaisti, lai izvērtētu šo aizsprostu ietekmi uz dabu. Latvijas upju ekosistēmas uzlabošana plānota vairāku gadu garumā, taču upju izpētes un sabiedrības izglītošanas posms tiek uzsākts jau šogad.


Lai gan 71% no mūsu planētas sedz ūdens, tikai aptuveni 3% no tā ir saldūdens, turklāt mazāk nekā 1% no pasaules saldūdens ir viegli pieejams un cilvēkiem tieši izmantojams.[2] Apzinoties, ka šī nelielā daļa saldūdens ir jāpasargā no piesārņojuma, Eiropas Savienības biodaudzveidības stratēģijā līdz 2030. gadam kā vienu no darbības virzieniem nosaka saldūdens ekosistēmu un upju dabīgo funkciju atjaunošanu, izvirzot mērķi līdz 2030. gadam vismaz 25 000 km upju atkal padarīt brīvi plūstošas.[3] Aizvadītajā gadā Pasaules Dabas Fonda Eiropā veiktajā pētījumā upju fragmentācija aizsprostu dēļ atzīta kā viena no būtiskākajām problēmām, kas ietekmē upju ekoloģisko kvalitāti. Novērtētas lielās un vidējās upes, un apzināts potenciāls atjaunot to plūdumu, taču jāturpina apzināt arī mazākas upes un daudzveidīgāki aizsprostu veidi, jo tas palīdzēs atjaunot saldūdens kvalitāti un piekrastes biotopus.

“Mūsu minerālūdens zīmola Mangaļi pamatvērtības ir tīrs, dabīgs, kvalitatīvs un Latvijā iegūts minerālūdens jau vairāk nekā 25 gadus. Augstas kvalitātes minerālsāļiem bagātu ūdeni mēs iegūstam no pazemes ūdens atradnes urbumiem. Tomēr vēlamies sniegt savu ieguldījumu, lai uzlabotu arī virszemes ūdens kvalitāti Latvijas teritorijā. Latvijā ir ap 12.5 tūkstošiem upju, taču vien trešdaļa no tām ir labā ekoloģiskā stāvoklī. Nereti cilvēki nodara pāri dabai, iespējams, paši to nemaz neapzinoties, tādēļ esam izvirzījuši kopīgu mērķi ar Pasaules Dabas Fonda atbalstu izglītot sabiedrību un uzlabot Latvijas upju tecējumu,” stāsta SIA ‘’Cido Grupa’’ mārketinga vadītāja Ilze Auziņa-Grabeca.

Šogad projekta ietvaros tiks iegūta informācija par dabīgi vai mākslīgi izveidotiem aizsprostiem Latvijas upēs un veikts Pasaules Dabas Fonda ekspertu vadīts pētījums, lai izvērtētu šo aizsprostu ietekmi uz dabu. Aizsprostu likvidēšana ir ātrākais un efektīvākais dabiskā upes tecējuma atjaunošanas veids – pāris mēnešu laikā pēc aizsprosta likvidēšanas upes gultne atgūst savu dabisko veidolu un ievērojami uzlabojas arī ūdens kvalitāte, normalizējot upes ekosistēmu. Visa ‘’Par tīrām upēm’’ projekta laikā notiks izglītojošas aktivitātes, lai informētu sabiedrību un radītu izpratni par nepieciešamību uzlabot Latvijas upju kvalitāti.  

“Brīvi plūstošas upes ir pamats veselīgai upju ekosistēmai un labai ūdens kvalitātei. Diemžēl Latvijas upēs atrodas daudz nefunkcionālu šķēršļu, kurus nojaucot būtu iespējams atgriezt upes to sākotnējā ekoloģiskajā stāvoklī. Līdz šim Latvijā jau ir apzināti aptuveni 20 šādi šķēršļi, kuru nojaukšana būtiski uzlabotu situāciju upēs. Tomēr daudzi aizsprosti vēl nav apzināti, tāpēc mēs atbalstām šo dabīgā minerālūdens Mangaļi iniciatīvu – apkopot informāciju par aizsprostiem upēs un atjaunot to brīvo tecējumu,” stāsta Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Magda Jentgena.

Dabīgais minerālūdens Mangaļi un Pasaules Dabas Fonds aicina ikvienu, kurš ir novērojis vai pamana kādā no Latvijas upēm aizsprostus, iesniegt informāciju par tiem projekta mājas lapā www.partiramupem.lv vai dalīties ar aizsprostu foto un atrašanās vietu sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #partiramupem un atzīmējot @mangali_udens. Projekta norisei varēs sekot līdzi projekta mājaslapā, kā arī zīmola Mangaļi sociālajos tīklos.

 

[1]http://goodwater.lv/wp-content/uploads/2021/04/02_LIFE_GoodWater_IP_projekts-1-1.pdf

[2] https://www.usbr.gov/mp/arwec/water-facts-ww-water-sup.html

[3] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf

Dalīties:

Vairāk

Grupa Carnival Youth aicina uz dabai draudzīgu atpūtu pie ūdens Lasīt vairāk

Grupa Carnival Youth aicina uz dabai draudzīgu atpūtu pie ūdens

Grupas “Carnival Youth” puiši šovasar iesaistījušies minerālūdens zīmola “Mangaļi” iniciatīvā “Par tīrām upēm!” un aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju izturēties atbildīgi, uzturoties un atpūšoties ūdens tuvumā. Aicinājums ir arī ziņot par pamanītiem jebkāda veida aizsprostiem, kas apgrūtina vai traucē upes tecējumu, dodoties uz mājaslapu www.partiramupem.lv.

 10 brīnišķīgas vietas rudens pastaigām pie Latvijas upēm Lasīt vairāk

10 brīnišķīgas vietas rudens pastaigām pie Latvijas upēm

Rudens sākums ir laiks, kad gribas vēl pagūt izbaudīt atpūtu pie dabas, tādēļ šis ir īpaši piemērots laiks pastaigām gar skaistākajām Latvijas upēm. Minerālūdens zīmols “Mangaļi” projekta “Par tīrām upēm!” ietvaros apkopojis 10 skaistus apskates objektus uz Latvijas upēm un to krastos, kas ļaus ikvienam dabas mīļotājam izbaudīt skaisti rudenīgās ainavas.